Eind 2021 zijn door de partners van KICIS 4 onderzoeksvragen geformuleerd, die de basis vormen, voor het (op)bouwen van de (mini)waterstofinstallatie waar in juli 2023 mee zal worden getest en geëxperimenteerd. Deze onderzoeksvragen zijn:

1.     Bewaken van (sterkte en frequenties van) elektromagnetische straling van waterstofvlammen van verschillende groottes, snelheden (drukken) en afkomstig van verschillende straalpijpbreedtes.

2.     Beoordeling van de geschiktheid van beschermende uitrusting voor eerste hulpverleners / brandweerlieden

3.     Beoordeling van de mogelijkheden van H2-brandblussing met b.v. CO2, water, schuim en dergelijke

4.     Het aanstralen van een nabijgelegen installatie ten aanzien van brand (H2O is een andere warmte dan reguliere brand)

Door de partners was er nog een 5e onderzoeksvraag bedacht, maar deze is gaandeweg het proces komen te vervallen. Mogelijk dat hier in toekomst nog naar gekeken zal worden. Deze onderzoeksvraag betrof het beoordelen van de sensormogelijkheden en detectielimieten (LOD) van beschikbare H2-sensoren.