Op 7 juni 2019 is de projectaanvraag ingediend bij het programma: Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (paragraaf 2: versterking innovatiesysteem en hoofdstuk 20 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013). Op 15 juli 2019 heeft de Deskundigencommissie van OPZuid een positief advies afgegeven, waardoor het project op 1 januari 2020 van start kon gaan (tot 31 december 2021). Echter met de komst van de pandemie is besloten de tijdsduur van het project aan te passen van januari 2021 tot 2023. Op basis van een 2 tal rapportages die elk jaar wordt opgeleverd, de inhoudelijke en financiële rapportage, wordt de voortgang van het project door OPZuid gevolgd.

Naast OPZuid heeft ook de Provincie Zeeland het project gesteund door middel van een cofinanciering (gebaseerd op de cofinancieringsregeling Zeeland, artikel 4.34 eerste lid, Algemene Wet Bestuursrecht). De Provincie Zeeland zal, om de voortgang te volgen, aansluiten bij de stuurgroep die 2x per jaar bijeen zal komen en indien noodzakelijk bij overleggen op ad hoc basis. Verder heeft de provincie Zeeland een adviserende rol en wordt zij actief geïnformeerd door de stuurgroep.