Doelstelling en activiteiten

KICIS heeft als doelstelling om een kennis- en innovatiecentrum op te zetten, zodat (MKB) bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding, die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen.
Allereerst zal gestart worden met het onderzoeken en testen:

  • op welke manieren de grootschalige toepassing van waterstof in de industrie, de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners verandert en inzicht biedt, en
  • hoe het huidige veiligheidsniveau in stand kan worden gehouden.

Het is de bedoeling dat het MKB via een programma als KICIS, kan beschikken over nieuwe veiligheidsinzichten die benut kunnen worden in de verdere opbouw van werkzaamheden, binnen het Waterstof gebruik op het gebied van techniek, management, opleiding en training.

Het project KICIS is mede tot stand gekomen door financiering van de Europese Unie (Europees fonds voor regionale ontwikkeling, OPZuid en de Provincie Zeeland.

Aankomende activiteiten